Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych przez Landema Group, s.r.o., z siedzibą pod adresem Dobronická 986/35, 142 00 Praha 4 - Libuš, Republika Czeska, nr identyfikacyjny: 27222357, (zwaną dalej"Administratorem"), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679:

 • Imię i nazwisko,
 • e-mail (zwane dalej "danymi osobowymi").
 1. Powyższe dane będą przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych, w szczególności wysyłania newsletterów do osoby, która wyrazi na to zgodę. Niniejsza zgoda jest udzielana na okres 5 lat. Osoba wyrażająca niniejszą zgodę przyjmuje do wiadomości, że Administrator będzie przetwarzał powyższe dane osobowe przez okres obowiązywania zgody.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora lub osobę, z którą Administrator ma należycie zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych.
 3. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, na przykład wysyłając wiadomość e-mail lub list na dane kontaktowe Landema Group, s.r.o., z siedzibą pod adresem Dobronická 986/35, 142 00 Praha 4 - Libuš, Republika Czeska, info@landema.cz.
 4. Landema Group, s.r.o. informuje swoich klientów, że mają prawo do:
  1. uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy dotyczące ich dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, do uzyskania dostępu do takich danych osobowych oraz do następujących informacji: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, których dane dotyczą, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie można tego ustalić - o kryteriach ustalania tego okresu, istnieniu prawa do żądania od Administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub ograniczenia ich przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  2. prawo do żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, mają prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.
  3. usunięcia dotyczących ich danych osobowych bez zbędnej zwłoki, przy czym Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, klient cofnął zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.
  4. do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych przez Administratora, jeżeli zaprzeczą ich prawidłowości na okres weryfikacji tego faktu przez Administratora, przetwarzanie jest niezgodne z prawem i żądają od Administratora ograniczenia przetwarzania zamiast ich usunięcia, dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania, ale są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. Administratorowi, na ich żądanie, do przeniesienia ich danych osobowych do innego wskazanego przez nich Administratora.
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora.
  7. skontaktowania się zarówno z Administratorem, jak i Urzędem Ochrony Danych Osobowych w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do tego, czy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w rozumieniu powyższych przepisów.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych przez Landema Group, s.r.o., z siedzibą pod adresem Dobronická 986/35, 142 00 Praha 4 - Libuš, Republika Czeska, nr identyfikacyjny: 27222357, (zwaną dalej"Administratorem"), w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres,
 • numer telefonu,
 • e-mail,
 • w przypadku podmiotów gospodarczych numer rejestracyjny, numer VAT (zwane dalej " danymiosobowymi").
 1. Powyższe dane będą przetwarzane przez Administratora w celu rejestracji na stronie internetowej/sklepie Administratora. Niniejsza zgoda jest udzielana na okres 5 lat. Osoba udzielająca niniejszej zgody przyjmuje do wiadomości, że Administrator będzie przetwarzał powyższe dane osobowe przez okres obowiązywania zgody.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora lub osobę, z którą Administrator ma należycie zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych.
 3. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, na przykład wysyłając wiadomość e-mail lub list na dane kontaktowe Landema Group, s.r.o., z siedzibą pod adresem Dobronická 986/35, 142 00 Praha 4 - Libuš, Republika Czeska, info@landema.cz.
 4. Landema Group, s.r.o. informuje swoich klientów, że mają prawo do:
  1. uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy dotyczące ich dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, do uzyskania dostępu do takich danych osobowych oraz do następujących informacji: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, których dane dotyczą, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie można tego ustalić - o kryteriach ustalania tego okresu, istnieniu prawa do żądania od Administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub ograniczenia ich przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  2. prawo do żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, mają prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.
  3. usunięcia dotyczących ich danych osobowych bez zbędnej zwłoki, przy czym Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, klient cofnął zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.
  4. do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych przez Administratora, jeżeli zaprzeczą ich prawidłowości na okres weryfikacji tego faktu przez Administratora, przetwarzanie jest niezgodne z prawem i żądają od Administratora ograniczenia przetwarzania zamiast ich usunięcia, dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania, ale są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. Administratorowi, na ich żądanie, do przeniesienia ich danych osobowych do innego wskazanego przez nich Administratora.
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora.
  7. skontaktowania się zarówno z Administratorem, jak i Urzędem Ochrony Danych Osobowych w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do tego, czy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w rozumieniu powyższych przepisów.
Porównanie produktów Zamknij

Produkt został dodany do listy porównawczej.

Polecane

Ważne linki

Utwórz konto i uzyskaj korzyści

 • Przyspieszony proces zakupu dzięki wstępnie wypełnionym danym rozliczeniowym i dostawczym
 • Śledzenie statusu i historii zamówień
 • Priorytetowy dostęp do ofert specjalnych i rabatów
 • członkostwo w systemie lojalnościowym Landema

Cookies

Nasza firma wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania Twojego ulubionego sklepu internetowego, dostosowania zawartości strony do Twoich potrzeb, w celach statystycznych i marketingowych. Klikając przycisk Akceptuję, wyrażasz zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie, a my tym samym zapewnimy Ci najlepsze poczucie z zakupów.

Twoje ustawienie plików cookie

Tutaj masz możliwość dostosowania plików cookies zgodnie z własnymi preferencjami, a później bardziej szczegółowo ustaw lub wyłącz w dowolnym momencie w stopce witryny.

Techniczne pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i wszystkich oferowanych przez nią funkcji.

Personalizujemy na podstawie towarów, które oglądasz. Dostosowujemy również wyświetlane treści do tego, co Cię interesuje.

Te pliki cookies pozwalają nam mierzyć wydajność naszej strony internetowej, a za pomocą uzyskanych danych możemy następnie poprawić przyjemność z zakupów dla naszych klientów.

Te pliki cookie są wykorzystywane przez sieci reklamowe i społecznościowe, w tym Google, do przesyłania danych osobowych i personalizowania reklam, aby były one interesujące dla użytkownika.