Zwrot towarów, odstąpienie od umowy kupna w ustawowym terminie 14 dni

W celu odstąpienia od umowy konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który można pobrać poniżej:Warunki i tryb wykonywania przez konsumenta prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia
otrzymania towaru - wyciąg z regulaminu:

 

IX. Warunki i procedura korzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru

 

Jeżeli umowa kupna-sprzedaży została zawarta za pomocą środków porozumiewania się na odległość, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z § 1829

Kodeksu cywilnego, konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Jeżeli konsument zamawia w ramach
jednego zamówienia na kilka towarów, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument lub jego
osoba trzecia inna niż przewoźnik odbierze dostawę ostatniego towaru. W przypadku gdy towary składają się z kilku elementów lub części, termin upływa w dniu
czternastu dni od dnia, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik odebrała dostawę ostatniej rzeczy lub części towarów.
Jeżeli umowa przewiduje regularne dostarczanie towarów przez uzgodniony okres, okres ten kończy się z upływem 14 dni od dnia, w którym konsument lub wyznaczona przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik
osoba trzecia inna niż przewoźnik odbiera pierwszą dostawę towarów.

 

2. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego sprzedawcy. Konsument może odstąpić od umowy do sprzedawcy
dostarczając je na adres siedziby Sprzedawcy lub na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w art. I ust. 6 niniejszego Regulaminu.
W odstąpieniu od umowy konsument powinien wskazać:

(a) adresata odstąpienia (firmę i adres siedziby Sprzedawcy)
b) informację, że odstępuje od umowy kupna-sprzedaży
c) datę i numer zamówienia
(d) towary, których dotyczy odstąpienie od umowy
(e) datę odbioru towaru
(f) numer rachunku bankowego do zwrotu środków otrzymanych przez sprzedającego od kupującego
(g) imię i nazwisko oraz adres konsumenta
(h) datę i podpis konsumenta

3. W celu odstąpienia od umowy konsument może skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia od umowy, który można pobrać poniżej:

4. Jeżeli konsument odstąpi od umowy, wyśle lub przekaże sprzedawcy bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu czternastu dni od odstąpienia od umowy, otrzymane od niego towary.
dni po odstąpieniu od umowy, otrzymane od niego towary.

 

5. Jeżeli konsument odstąpi od umowy, sprzedawca zwróci towary konsumentowi bez zbędnej zwłoki i nie później niż czternaście dni po odstąpieniu od umowy,
wszystkie pieniądze otrzymane od niego na podstawie umowy. Konsument zgadza się, że środki zostaną mu zwrócone
przelewem na wskazane przez niego konto bankowe. Pieniądze mogą być również zwrócone w gotówce w siedzibie sprzedawcy, jeśli konsument tego zażąda.

 

6. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca zwróci konsumentowi
koszty dostarczenia towarów w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostarczenia. Odbiór osobisty towarów w sklepie
Odbiór osobisty towaru w sklepie sprzedawcy, który jest bezpłatny, nie jest uważany za najtańszy sposób dostarczenia towaru.

 

7. W przypadku odstąpienia od umowy konsument ponosi koszty zwrotu towaru do sprzedawcy.

 

8. Jeżeli towary ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą, konsument ponosi

w przypadku odstąpienia od umowy, koszty zwrotu towarów. Sprzedawca powiadomi konsumenta,
że koszty te mogą być wysokie i płatne w momencie przekazania towarów przewoźnikowi. Nie ma możliwości zwrotu towarów za pośrednictwem zwykłych usług pocztowych
zwrot, w szczególności, domków ogrodowych, trampolin i towarów o wadze przekraczającej 30 kg lub których długość
przekracza 200 cm. Szacunkowy koszt można sprawdzić na przykład na stronie: https://www.dhl.com/cz-cs/home/ziskat-predbeznou-cenu.html .

 

9. Jeśli konsument odstąpi od umowy kupna, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy otrzymanych
konsumentowi otrzymanych pieniędzy, zanim konsument otrzyma towary lub zanim konsument udowodni, że odesłał towary do sprzedawcy,
w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

 

10) Konsument powinien zwrócić towary, dostarczając je do Landema Group, s.r.o., Expedition Warehouse, Volovka
33, 551 01 Velká Jesenice, CZ. Towar nie może zostać wysłany do sprzedawcy za pobraniem. Przesyłki
wysłane za pobraniem nie będą akceptowane przez sprzedawcę. Konsumentowi zaleca się ubezpieczenie towaru.

 

11. Prawo do odstąpienia od umowy kupna nie może być wykonane, jeśli umowa została zawarta w sklepie sprzedawcy.

 

12) W przypadku odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność wobec sprzedawcy wyłącznie za zmniejszenie wartości towarów, które

wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do zapoznania się konsumenta z charakterem, właściwościami i funkcjonalnością towarów.
Jeśli konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towarów, zapłaci sprzedawcy odszkodowanie za zmniejszenie wartości towarów w ciągu pięciu dni od odstąpienia od umowy.
Jeśli konsument korzystał z towarów w sposób wykraczający poza konieczny do zapoznania się z charakterem, właściwościami i funkcjonalnością towarów, zapłaci on sprzedawcy odszkodowanie za zmniejszenie wartości towarów w ciągu pięciu dni od odstąpienia od umowy.
w ciągu pięciu dni od odstąpienia od umowy, oprócz odszkodowania za utratę wartości, wzbogacenie uzyskane w wyniku korzystania z towarów. Sprzedawca potrąci te roszczenia z
roszczenia konsumenta zgodnie z ust. 5.

 

13 Konsument nie może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w art. 1837 kodeksu cywilnego. To znaczy, jeśli dotyczy to asortymentu towarów sprzedawcy,
konsument nie może odstąpić od umowy:

 

(a) przy dostawie towarów wyprodukowanych zgodnie z wymaganiami konsumenta lub dostosowanych do jego osobistych potrzeb,

 

(b) dostawy towarów łatwo psujących się lub o krótkim terminie przydatności do użycia, jak również towarów, które zostały dostarczone
nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami zewzględu na ich charakter,

 

(c) dostarczanie towarów w zapieczętowanych pojemnikach, które ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie nadają się do późniejszego zwrotu,
po ich naruszeniu przez konsumenta.

 

14. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru jest określone w art. 1829 ustawy nr 89/2012 Dz,
Kodeks cywilny, i niniejsze warunki tylko dla konsumenta! Kupujący, który nie jest konsumentem, nie ma takiego prawa
(zwłaszcza jeśli kupuje na dowód osobisty).

 

X. Warunki i procedura korzystania przez kupującego z prawa do odstąpienia od umowy

 

1) Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w przypadkach określonych w niniejszych warunkach oraz w następujących przypadkach

warunki określone w przepisach prawa. W takim przypadku Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym na piśmie lub pocztą elektroniczną i oświadczyć,
że odstępuje od umowy, podając przyczynę odstąpienia, numer zamówienia, datę zakupu i numer konta do zwrotu pieniędzy. Pieniądze
można również zwrócić gotówką w siedzibie firmy. Odstąpienie od umowy musi być wyraźne i dostarczone na adres siedziby
Sprzedającego lub na adres e-mail Sprzedającego zgodnie z art. I ust. 7 niniejszego Regulaminu. Kupujący ponosi koszty
związane ze zwrotem towaru. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu towaru poprzez dostarczenie go do siedziby Sprzedającego nie później niż wraz z odstąpieniem od umowy.
Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu ceny zapłaconej przez Konsumenta po zwrocie towaru w terminie 30 dni od odstąpienia od umowy na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.
Zwracany przez Kupującego towar nie może zostać odesłany Sprzedawcy za pobraniem. Przesyłki wysłane za pobraniem nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę. Do Kupującego
Kupującemu zaleca się ubezpieczenie towaru. Jeśli towary zostały zużyte lub uszkodzone, kupujący musi zapewnić rozsądną wymianę pieniężną.

 

2. Sprzedawca może również potrącić swoje zaległe roszczenia z roszczeniem kupującego o zwrot ceny zakupu towarów.

 

W Pradze, 6 stycznia 2023 r., Landema Group, s.r.o.

Porównanie produktów Zamknij

Produkt został dodany do listy porównawczej.

Polecane

Ważne linki

Utwórz konto i uzyskaj korzyści

  • Przyspieszony proces zakupu dzięki wstępnie wypełnionym danym rozliczeniowym i dostawczym
  • Śledzenie statusu i historii zamówień
  • Priorytetowy dostęp do ofert specjalnych i rabatów
  • członkostwo w systemie lojalnościowym Landema

Cookies

Nasza firma wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania Twojego ulubionego sklepu internetowego, dostosowania zawartości strony do Twoich potrzeb, w celach statystycznych i marketingowych. Klikając przycisk Akceptuję, wyrażasz zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie, a my tym samym zapewnimy Ci najlepsze poczucie z zakupów.

Twoje ustawienie plików cookie

Tutaj masz możliwość dostosowania plików cookies zgodnie z własnymi preferencjami, a później bardziej szczegółowo ustaw lub wyłącz w dowolnym momencie w stopce witryny.

Techniczne pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i wszystkich oferowanych przez nią funkcji.

Personalizujemy na podstawie towarów, które oglądasz. Dostosowujemy również wyświetlane treści do tego, co Cię interesuje.

Te pliki cookies pozwalają nam mierzyć wydajność naszej strony internetowej, a za pomocą uzyskanych danych możemy następnie poprawić przyjemność z zakupów dla naszych klientów.

Te pliki cookie są wykorzystywane przez sieci reklamowe i społecznościowe, w tym Google, do przesyłania danych osobowych i personalizowania reklam, aby były one interesujące dla użytkownika.