Regulamin

Warunki obowiązujące od 6 stycznia 2023 r.

 

Warunki handlowe Landema Group, s.r.o. ważne od 6 stycznia 2023 r.

 

I. Przepisy ogólne

 

1. Niniejszy regulamin dotyczy zakupów w całym sklepie internetowym Aledfyskont.pl.

 

2. Operatorem sklepu internetowego www.aledyskont.pl i sprzedawcą jest Landema

Group, s.r.o., z siedzibą w Praha 4 - Libuš, Dobronická 986/35, kod pocztowy 142 00, nr ID 272 22 357, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze w dziale C insert 105596.

 

3. Niniejsze warunki określają i precyzują prawa i obowiązki zgodnie z prawem

sprzedawca lub operator sklepu internetowego oraz kupujący.

 

4. Stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym reguluje prawo Republiki Czeskiej. Kwestie poruszone w tych pytaniach nieobjęte Regulaminem są regulowane przez Kodeks Cywilny (ustawa nr 89/2012 Dz.U., z późniejszymi zmianami), a jeśli konsumenta, a mianowicie ustawa o ochronie konsumentów (ustawa nr 634/1992 Dz. U., z późniejszymi zmianami).

 

5. Do komunikacji z Kupującym Sprzedawca co do zasady wykorzystuje adres e-mail podany przez Kupującego.

Na ten adres e-mail Sprzedawca może przesyłać wszelkie zawiadomienia i czynności do Kupującego. Wiadomość wysłana

przez Sprzedawcę na adres e-mail zgłoszony przez Kupującego uważa się za doręczone następnego dnia,

kiedy została wysłana.

 

6. Ze Sprzedającym Landema Group, s.r.o. można się skontaktować za pomocą danych kontaktowych wymienionych w zakładce Kontakty, w szczególności za pomocą numeru telefonu obsługi klienta +420 494 940 932. Ze Sprzedawcą można się skontaktować w jego siedzibie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@landema.cz.

 

II. Definicja terminów

 

1. Na potrzeby niniejszego regulaminu umowa konsumencka to umowa sprzedaży, której stronami są z jednej strony konsument, a z drugiej przedsiębiorca.

 

2. Sprzedawca Landema Group, s.r.o. ma status przedsiębiorcy.

 

3. Obecne przepisy rozróżniają konsumentów i osoby niebędące konsumentami. Kupujący będący konsumentem to.

każda osoba działająca poza zakresem swojej działalności lub niezależnego wykonywania swoich obowiązków

Zawód. Postanowienia niniejszego regulaminu, w których użyto pojęcia "konsument", mają zastosowanie wyłącznie do

kupujących konsumentów. Kupiec biznesowy to osoba, która zawierając i wykonując umowę działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu. Postanowienia niniejszych warunków, w których użyto określenia "przedsiębiorca" dotyczą wyłącznie nabywców będących przedsiębiorcami.

 

III. Zamówienie i zawarcie umowy kupna-sprzedaży

 

1. Przed złożeniem zamówienia Kupujący zobowiązany jest do odwiedzenia strony internetowej Sprzedawcy w zakładce "Jak do

kupić", aby zapoznać się z procesem zakupowym sprzedawcy, który obejmuje techniczne kroki prowadzące

złożyć zamówienie i zawrzeć umowę kupna i jest zobowiązany do zapoznania się z tymi warunkami; oraz

warunki dostawy towarów, w tym cenę zakupu. Niniejsze warunki są określone na stronie internetowej

Sprzedawca jest dostępny i można go pobrać w formacie PDF. Przed złożeniem zamówienia kupujący

do sprawdzania i edytowania zawartych w nim danych.

 

2. Zamówienie można złożyć i umowę kupna zawrzeć w języku czeskim. Zamówienie może być złożone drogą elektroniczną, a także

telefonicznie pod numerem +420 494 940 932. Sprzedawca jest zwykle dostępny pod tym numerem w dni powszednie

od 8:00 do 17:00. Koszt korzystania z telefonu ustalany jest zgodnie z normalną taryfą operatora telekomunikacyjnego nabywcy.

O kosztach korzystania z internetu decyduje również normalna taryfa operatora telekomunikacyjnego kupującego.

 

3. Umieszczenie oferty towaru na stronie internetowej uważa się za złożenie przez Sprzedawcę propozycji zawarcia umowy sprzedaży.

umowy sprzedaży towarów. Umowa sprzedaży powstaje w momencie otrzymania przez sprzedawcę zamówienia

kupującego. W tym momencie pomiędzy kupującym a sprzedającym powstają wzajemne prawa i obowiązki, którymi są

zdefiniowanych w Umowie Sprzedaży oraz w niniejszym Regulaminie, który stanowi integralną część Umowy Sprzedaży. Na stronie internetowej

na podstawie umowy kupna sprzedawca jest zobowiązany do wydania przedmiotu kupna (towaru) kupującemu, a kupujący

jest zobowiązany do odbioru towaru i do zapłaty Sprzedawcy ceny zakupu oraz kosztów dostawy towaru

Kupującemu odpowiadający wybranemu przez niego sposobowi dostawy. Jeżeli dana forma płatności jest

jest związana z tym opłata, kupujący jest zobowiązany również zapłacić sprzedającemu tę opłatę. Zawarcie przez Sprzedawcę Umowy sprzedaży (przyjęcie zamówienia) zostanie potwierdzone Kupującemu na podany w zamówieniu adres e-mail.

 

4. Zamówienie Kupującego jest wiążące. Wysyłając zamówienie elektroniczne lub telefoniczne, Kupujący bez zastrzeżeń akceptuje obowiązek zapłaty ceny towaru i kosztów dostawy oraz wszelkie inne ustalenia umowne, w tym wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.

 

5. Umowa po jej zawarciu jest archiwizowana przez Sprzedawcę w celu jej realizacji i nie jest dostępna dla osób trzecich.

Osoby. Sprzedawca umożliwi Konsumentowi dostęp do niego.

 

6. Jeżeli prezent jest przekazywany kupującemu wraz z towarem, umowa darowizny między sprzedawcą a kupującym dotyczy

zależy od umowy sprzedaży. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży lub wygaśnięcia zobowiązania wynikającego z umowy sprzedaży bez spełnienia świadczenia przez wierzyciela, umowa darowizny między sprzedawcą a kupującym również ulega odstąpieniu z podobnymi skutkami prawnymi. Strona ta oznacza, że kupujący zwraca sprzedawcy przekazany prezent wraz z towarem w przypadku zgodnym z poprzednim zdaniem.

 

IV. Ceny i sposoby płatności

 

1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany w każdym czasie cen Towarów i wysokości kosztów dostawy uwidocznionych na Stronie Internetowej oraz wszelkich opłat związanych z określonym sposobem płatności. Zmiana ta nie będzie miała wpływu na już zawartą umowę. Opłata związana z daną metodą płatności nie przekracza bezpośrednich kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z tą metodą płatności.

 

2. Kupujący może wybrać w zamówieniu jedną z następujących metod płatności:

 

a) Płatność przy dostawie

Przy zapłacie za pobraniem kupujący płaci cenę przewoźnikowi przy odbiorze przesyłki.

 

b) Przelew bankowy (PayU)

Jeśli kupujący wybierze jako metodę płatności przelew bankowy, wszystkie szczegóły dotyczące płatności zostaną wyświetlone po

realizacja zamówienia. Kupujący zawsze podaje swój numer zamówienia jako symbol zmienny. Dane dotyczące płatności to.

również w załączniku maila potwierdzającego zamówienie. Numer konta Landema Group, s.r.o. to.

można znaleźć również na stronie internetowej firmy - w zakładce Kontakt. Dokument podatkowy - faktura zostanie wysłana do kupującego

razem z towarem. Przygotowanie zamówionego towaru do wysyłki rozpoczyna się po zaksięgowaniu ceny na koncie

sprzedawcy.

 

c) Płatność kartą kredytową przez internet (online)

Sprzedawca umożliwia przyjmowanie płatności poprzez system GP webpay firmy Global payments Europe, także

znane jako MUZO pay, karty bankowe VISA, VISA Electron, MasterCard i Maestro (jeśli

bank wydający zapisał kupującego w 3D-Secure). 3DSecure wykorzystuje 3DSecure do akceptacji kart płatniczych

Rozwiązania kartowe MasterCard i Visa umożliwiające bezpieczne płatności kartą w Internecie. Jeśli wybiorą

kupujący w koszyku metoda płatności "Karta płatnicza online", po złożeniu zamówienia kliknie na link

na bramkę płatniczą GP webpay (MUZO), która każe im podać dane karty. Wynik transakcji

kupujący jest informowany drogą mailową.

 

3. Dokument podatkowy - fakturę Sprzedawca przesyła wraz z towarem.

 

 

5. Kupujący powinien zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi procedur płatności na stronie internetowej

sprzedawcy. Kupujący zawsze podaje swój numer zamówienia jako symbol zmienny.

 

V. Wysyłka towarów do kupującego

 

1. Sprzedawca wysyła towar zgodnie z warunkami wybranego sposobu płatności w terminie liczonym od.

termin dostarczenia zamówienia do Sprzedawcy w zależności od jego dostępności magazynowej. Wskaźnikiem dostępności zapasów jest

wymienionych na stronie internetowej Sprzedawcy. Towar "w magazynie" zostanie wysłany przez sprzedawcę następnego dnia roboczego.

Towary "w magazynie u dostawcy" dostarczane są zazwyczaj w ciągu 2-5 dni roboczych. Jeżeli towar nie może być

przesyłkę w tym terminie, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną. Oznaczone towary

"Produkcja na zamówienie" ma zwykle czas wysyłki 2-3 tygodnie. Towary, które są "out of stock" są wyprzedawane przez długi czas

i sprzedawca nie gwarantuje dostarczenia towaru. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia u Sprzedawcy dostępności tak oznaczonego towaru.

poinformuj sprzedającego telefonicznie lub mailowo.

 

2. Kupujący wybiera sposób dostawy w zamówieniu z opcji oferowanych przez sprzedawcę. Dla każdej opcji

sprzedawca podaje również koszt dostawy.

 

3. Jeżeli Kupujący doda do koszyka towar oznaczony zielonym logo Darmowej Wysyłki, nie ponosi kosztów wysyłki, nawet jeśli do tego samego zamówienia doda dowolną liczbę przedmiotów z któregokolwiek ze sklepów Sprzedawcy.

 

 

4. Dostawa GLS: usługa GLS zazwyczaj dostarcza paczki następnego dnia.

od dostarczenia przesyłki od wysyłki przez Sprzedawcę. Jeśli pierwsza próba się nie powiedzie, na stronie pojawi się komunikat

i stara się dostarczyć przesyłkę już następnego dnia lub zgodnie z ustaleniami z adresatem. Każdy pakiet ma swój własny

numer identyfikacyjny, aby w razie komplikacji można go było łatwo namierzyć. Informacje o kontaktach i statusie przesyłki można znaleźć na stronie internetowej www. gls.cz.

 

5. Podane przez Sprzedającego koszty dostawy na Słowację obowiązują tylko wtedy, gdy zamówiony towar pasuje do

w jednym opakowaniu o maksymalnej wadze 30 kg, w przeciwnym razie należy je zamawiać pojedynczo.

 

6. Kupujący powinien zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o wysyłce na stronie internetowej Sprzedawcy.

 

VI. Przyjęcie towarów przez kupującego

 

1) Kupujący jest zobowiązany do odbioru zamówionego towaru. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności i stanu towaru przed odebraniem przesyłki od przewoźnika przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania kupujący nie przyjmuje przesyłki i sporządza protokół szkody z pracownikiem przewoźnika.

 

2. Jeżeli towar został przetransportowany przez GLS, a towar po rozpakowaniu wykazuje widoczne mechaniczne

uszkodzenia, nie należy przyjmować przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości przesyłki po jej rozpakowaniu, należy złożyć reklamację na adres www.gls.com w ciągu dwóch dni roboczych. Pełna procedura reklamacyjna znajduje się w dziale reklamacje.

 

3. Jeżeli towar został przetransportowany przez Dachser i po rozpakowaniu wykazuje oczywiste uszkodzenia mechaniczne

powstałe podczas wysyłki, Kupujący powinien skontaktować się z przewoźnikiem Dachser pod adresem www.dachser.com.

Dachser poprowadzi kupującego przez kroki niezbędne do skutecznego złożenia reklamacji.

 

4. Jeżeli kupujący nie odbierze towaru lub nie odbierze towaru z poczty lub od innego przewoźnika i towar zostanie zwrócony

do sprzedawcy, sprzedawca ponownie wyśle towar do kupującego wybranym środkiem transportu

pod warunkiem, że kupujący zapłacił cenę towaru, koszt dostarczenia towaru i koszt

dalsza dostawa (transport) towaru. Sprzedawca przesyła Kupującemu drogą elektroniczną wezwanie do zapłaty na adres e-mail podany Sprzedawcy przez Kupującego. W przypadku, gdy Kupujący nie zapłaci ceny towaru, kosztu dostawy oraz kosztu dalszej dostawy towaru w terminie siedmiu dni od wysłania przez Sprzedawcę e-mailowego wezwania, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży z powodu zwłoki Kupującego w odbiorze towaru i zapłacie ceny zakupu oraz kosztu dostawy.

 

5. Poprzedniego ustępu nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w ust. 1 zdanie trzecie niniejszego artykułu.

 

VII. Odpowiedzialność sprzedawcy za wady towaru

 

1) Kupujący może reklamować wadę, która wystąpiła w rzeczy w ciągu dwóch lat od jej otrzymania, a w przypadku rzeczy używanej w ciągu roku od jej otrzymania. Jeżeli kupujący słusznie zawiadomił sprzedawcę o wadzie, termin wynikający ze zdania pierwszego nie biegnie przez okres, w którym kupujący nie może korzystać z rzeczy. Konsument zachowuje prawo do wady nawet wtedy, gdy kupujący nie wskazał mu jej bez zbędnej zwłoki po tym, jak mógł ją wykryć przy zachowaniu należytej staranności.

 

2. Gwarancja jakości wynika z oświadczenia sprzedawcy, że zaspokoi on kupującego ponad przysługujące mu uprawnienia z wadliwego świadczenia, w szczególności poprzez zwrot ceny zakupu, wymianę lub naprawę rzeczy albo świadczenie usługi w tym zakresie, jeżeli rzecz nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Gwarancja jakości wynika również z oświadczenia zawartego w reklamie, które jest dostępne najpóźniej w momencie zawierania umowy sprzedaży. Podanie na opakowaniu rzeczy okresu gwarancji lub terminu przydatności do spożycia powoduje, że nabywca jest uprawniony z tytułu gwarancji co najmniej do naprawy rzeczy lub dostarczenia nowej rzeczy wolnej od wad. W przypadku kupującego będącego przedsiębiorcą, gwarancja jest ograniczona do maksymalnie dwóch lat od daty odbioru towaru.

 

3. Okres gwarancji rozpoczyna się od wydania towaru kupującemu. Jeżeli rzecz została wysłana na podstawie umowy, rozpoczyna się ona od dostarczenia rzeczy do miejsca przeznaczenia. Jeżeli zakupiona rzecz ma być uruchomiona przez inną osobę niż udzielający gwarancji, okres gwarancji rozpoczyna się od dnia uruchomienia, pod warunkiem, że kupujący zlecił uruchomienie w ciągu trzech tygodni od otrzymania rzeczy oraz zapewnił niezbędne współdziałanie dla prawidłowego i terminowego wykonania usługi.

 

4. Niezwłocznie po wykryciu wady Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki powiadomić o tym Sprzedawcę i skorzystać z odpowiedniego uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady lub z tytułu rękojmi. Wskazanie wady i skorzystanie z prawa do odpowiedzialności za wady lub gwarancji może nastąpić pocztą lub osobiście na adres sprzedawcy Landema Group, s.r.o., Volovka 33, 551 01 Veľká Jesenice lub pocztą elektroniczną na adres rma@landema.cz. Konsument może również wykonywać uprawnienia z tytułu wadliwego świadczenia w każdym z zakładów Sprzedawcy, w którym możliwe jest przyjęcie reklamacji w odniesieniu do asortymentu sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, tj. w zakładach Sprzedawcy pod adresem Landema Group, s.r.o., Dobronická 983/35, 142 00 Praha 4 - Libuš oraz Landema Group, s.r.o., Dolecká 299, 551 01 Jaroměř.  Jeżeli jednak do wykonania naprawy w lokalizacji Sprzedawcy lub w lokalizacji bliższej Kupującemu zostanie wyznaczona inna osoba, Kupujący będzie mógł zarzucić osobie wyznaczonej do wykonania naprawy. Kupujący jest zobowiązany przekazać reklamowany towar Sprzedawcy lub przesłać go do Sprzedawcy, lub przechować zgodnie z instrukcjami Sprzedawcy, lub w inny sposób zadysponować nim w odpowiedni sposób, aby można było zbadać wadę.

 

5. Kupujący zobowiązany jest do wydania Sprzedawcy reklamowanego towaru kompletnego, z pełną dokumentacją i czystego. Jeśli tego nie uczyni, Sprzedawca jest uprawniony do odrzucenia reklamacji. Kupujący zobowiązany jest określić stwierdzone wady, tj. jakie wady i jak się objawiają oraz jakie prawo zgodnie z pkt 11 - 12 rości (jakiego sposobu załatwienia reklamacji żąda Kupujący). W każdym przypadku do reklamacji należy dołączyć dowód sprzedaży towaru wystawiony przez sprzedawcę na rzecz kupującego - fakturę lub paragon fiskalny. Kupujący nie może zmieniać zgłoszonych roszczeń, chyba że uzgodniono inaczej. Potwierdzenie, kiedy Kupujący złożył reklamację, jaka jest treść reklamacji oraz jakiego sposobu załatwienia reklamacji żąda Kupujący, Sprzedawca prześle Kupującemu drogą elektroniczną, w przypadku osobistego doręczenia reklamacji, a reklamowany towar zostanie niezwłocznie dostarczony.

 

6) Kupujący może złożyć wyraźną reklamację w przypadkach, gdy wada może być oceniona i usunięta bez konieczności wysyłania rzeczy do Sprzedawcy, np. możliwa jest wymiana wadliwej części lub inne proste usunięcie wady. W takim przypadku Kupujący może wypełnić formularz reklamacyjny, który znajduje się na stronie internetowej Sprzedawcy w zakładce Ekspresowe reklamacje, gdzie przedstawi opis wady towaru lub dołączy zdjęcie. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza reklamacyjnego, z kupującym skontaktuje się pracownik sprzedawcy i uzgodni z nim dalszą procedurę.

 

7. Sprzedawca lub jego upoważniony pracownik rozstrzyga reklamację niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Termin ten nie obejmuje czasu właściwego dla danego rodzaju produktu lub usługi, niezbędnego do dokonania profesjonalnej oceny wady. Reklamacja, w tym usunięcie wady, musi być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji, chyba że sprzedawca i konsument ustalą dłuższy termin. Upływ tego terminu uważa się za istotne naruszenie umowy.

 

8. W przypadku różnic w ilości lub rodzaju towaru pomiędzy danymi na fakturze a towarem faktycznie dostarczonym, Kupujący zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Sprzedawcy o takich wadach w ciągu trzech dni roboczych. W przypadku niedotrzymania tego terminu Kupujący odbierze towar, a reklamacja nie zostanie uznana. Jeżeli wierzytelność jest ujmowana jako

uzasadnione, Kupujący może żądać dostarczenia ewidentnie brakującego towaru lub wymiany towaru innego rodzaju na towar pierwotnie zamówiony przez Kupującego.

 

9. Sprzedawca odpowiada za wady towaru, które występują przy odbiorze przez Kupującego lub ujawniły się podczas

okres gwarancji.

 

10. Jeżeli wada ujawni się w ciągu roku od odbioru, rzecz uważa się za wadliwą przy odbiorze, chyba że sprzeciwia się temu charakter rzeczy lub wada. Jeżeli kupujący prawidłowo wskazał wadę, termin wynikający ze zdania poprzedniego nie biegnie przez okres, w którym kupujący nie może korzystać z rzeczy.

 

11. Jeżeli rzecz ma wadę, za którą odpowiada sprzedawca, kupujący może żądać jej usunięcia. Może on według swojego wyboru żądać dostarczenia nowej rzeczy bez wady lub naprawy rzeczy, chyba że wybrany sposób usunięcia wady jest niemożliwy lub nieproporcjonalnie kosztowny w porównaniu z innym sposobem; ocenia się to w szczególności z uwzględnieniem wagi wady, wartości, jaką miałaby rzecz bez wady oraz tego, czy wadę można usunąć w inny sposób bez nadmiernych trudności dla kupującego. Sprzedawca może odmówić usunięcia wady, jeżeli jest to niemożliwe lub wymaga niewspółmiernie wysokich kosztów, mając na uwadze w szczególności znaczenie wady oraz wartość, jaką miałaby rzecz bez wady.

 

12. Kupujący może żądać stosownego rabatu lub odstąpić od umowy, jeżeli

a) sprzedawca odmówił usunięcia wady lub nie usunął jej w odpowiednim terminie 30 dni od dnia jej wytknięcia zgodnie z § 2170 (1) i (2) Kodeksu cywilnego,

(b) błąd występuje wielokrotnie,

(c) wada stanowi istotne naruszenie umowy; lub

(d) z oświadczenia sprzedawcy lub z okoliczności wynika, że wada nie zostanie usunięta w rozsądnym czasie lub bez istotnych niedogodności dla kupującego.

Uzasadniony rabat ustala się jako różnicę między wartością rzeczy bez wady a wartością rzeczy wadliwej, którą kupujący otrzymał. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Wada ta nie jest uznawana za nieistotną.

 

13. Konsument, któremu przysługują uprawnienia z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za wady, ma również prawo do odszkodowania za poniesione w rozsądnym zakresie koszty

poniesione w związku z wykonywaniem tego prawa. Jeżeli jednak prawo do odszkodowania nie zostanie zrealizowane w ciągu miesiąca od upływu terminu,

w którym ma być dochodzona wada, sąd nie przyznaje prawa, jeżeli sprzedawca twierdzi, że prawo do odszkodowania nie było

stosowane w odpowiednim czasie.

 

14. Uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady oraz z tytułu rękojmi wygasają, jeżeli nie zostaną wykonane w terminie lub w okresie gwarancji.

 

15.

 

16. W szczególności odpowiedzialność i gwarancja Sprzedawcy nie dotyczy:

 

(a) wady spowodowane przez nabywcę

 

(b) zużycie spowodowane normalnym użytkowaniem, brakiem konserwacji, nadmiernym użytkowaniem, niedbałością

obchodzenie się z przedmiotem lub używanie go w niewłaściwym celu lub w niewłaściwych warunkach

 

(c) wad spowodowanych niewłaściwą instalacją, zmianą, modyfikacją lub użyciem; lub

użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi, normami technicznymi i przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi w Republice Czeskiej

Republika

 

(d) wad spowodowanych przez ogień, wodę, elektryczność statyczną, uszkodzenia mechaniczne lub inne zdarzenie zewnętrzne

 

e) w przypadku rzeczy sprzedanej za niższą cenę - wady, dla których uzgodniono niższą cenę

 

(f) w przypadku rzeczy używanej, zużycie współmierne do stopnia jej poprzedniego użytkowania

 

(g) towary dostarczane nieodpłatnie (prezenty)

 

17.Kupującemu nie przysługuje prawo do wadliwego wykonania umowy nawet w przypadku, gdy sprzedający wyraźnie ostrzegł kupującego przed zawarciem umowy, że określona cecha towaru różni się, a kupujący wyraźnie zgodził się na to przy zawieraniu umowy.

 

18. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z eksploatacji produktów, właściwości użytkowych oraz szkody z

nieprofesjonalne użytkowanie przedmiotów, a także uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń zewnętrznych i niewłaściwego obchodzenia się z nimi.

 

VIII. Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę

 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży z przyczyn przewidzianych prawem oraz z następujących powodów

określone w niniejszym regulaminie. W takich przypadkach Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy:

 

(a) towary nie są już produkowane lub dostarczane

 

(b) nastąpiła podwyżka cen przez dostawcę sprzedawcy

 

c) kupujący w przeszłości jeden lub więcej razy nie odebrał dostawy zamówionych towarów bez podania przyczyny

 

(d) Sprzedawca błędnie podał na stronie internetowej lub w potwierdzeniu zamówienia cenę zakupu, która narusza

oczywista nieproporcjonalność do normalnej ceny lub wartości towarów

 

e) do czasu przejęcia towaru przez kupującego bez podania przyczyny

 

2. Jeżeli Sprzedawca odstąpi od Umowy z powodu zwłoki Kupującego, Sprzedawca jest zobowiązany wobec Kupującego bez

ograniczone jego innymi roszczeniami, prawo do wypłaty zryczałtowanego odszkodowania za koszty związane z realizacją zamówienia, opakowaniem towaru i jego dostarczeniem do przewoźnika, a także z odbiorem, rozpakowaniem i ponownym załadunkiem zwróconego towaru w wysokości 60,- PLN, nawet w przypadku zwłoki kupującego w odbiorze towaru ze sklepu, oraz prawo do wypłaty zryczałtowanego odszkodowania za koszty transportu towaru do kupującego za każdą nieudaną wysyłkę.

towaru w wysokości równej kosztom sposobu dostawy. Obie zryczałtowane refundacje są płatne do

dziesięć dni po wysłaniu przez Sprzedawcę zaproszenia drogą elektroniczną na adres e-mail podany Sprzedawcy przez Kupującego.

 

3. Jeżeli Sprzedawca odstąpił od umowy, a Kupujący zapłacił już Sprzedawcy cenę zakupu lub jej część,

sprzedawca zwróci kupującemu cenę zakupu w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy za zwrotem towaru po potrąceniu swoich uzasadnionych roszczeń wobec kupującego.

 

IX. Warunki i tryb realizacji prawa konsumenta do odstąpienia od umowy bez

podając przyczynę w terminie czternastu dni od daty otrzymania towaru

 

(1) Jeżeli umowa sprzedaży została zawarta za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z § 1829 Kodeksu cywilnego bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Jeżeli konsument zamawia w jednym zamówieniu kilka sztuk towarów, które są dostarczane osobno, termin upływa po 14 dniach od dnia, w którym konsument lub osoba trzecia wyznaczona przez konsumenta, niebędąca przewoźnikiem, odbiera ostatnią sztukę towaru. Jeżeli towary składają się z kilku sztuk lub części, termin upływa po 14 dniach od dnia, w którym konsument lub wyznaczona przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, odbiera ostatnią sztukę lub część towarów. Jeżeli umowa przewiduje okresowe dostarczanie towarów przez uzgodniony okres, okres ten kończy się po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik odebrała pierwszą dostawę towarów.

 

2. Odstąpienie od umowy musi nastąpić poprzez jednoznaczne oświadczenie skierowane do sprzedawcy. Konsument może doręczyć Sprzedawcy odstąpienie od umowy na adres siedziby Sprzedawcy lub na adres e-mail Sprzedawcy, o którym mowa w art. I ust. 6 niniejszego Regulaminu. W odstąpieniu od umowy konsument określa

 

(a) do kogo skierowane jest odstąpienie (nazwa firmy i adres siedziby sprzedawcy)

 

(b) zawiadomienie o odstąpieniu od umowy sprzedaży

 

(c) datę i numer zamówienia

 

(d) towary, do których odnosi się wycofanie

 

(e) datę otrzymania towarów

 

(f) numer rachunku bankowego do zwrotu środków otrzymanych przez Sprzedającego od Kupującego

 

(g) nazwisko i adres konsumenta

 

(h) datę i podpis konsumenta

 

3. Aby odstąpić od umowy, konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który można pobrać pod adresem.

na stronie internetowej sprzedawcy.

 

4. Jeżeli konsument odstępuje od umowy, przesyła lub przekazuje sprzedawcy bez zbędnej zwłoki, najpóźniej do

czternastu dni od odstąpienia od umowy, otrzymany od niego towar.

 

5. Jeżeli konsument odstąpi od umowy, sprzedawca zwraca konsumentowi umowę bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia

odstąpienie od umowy, wszystkie środki otrzymane od niego w ramach umowy. Konsument

zobowiązuje się do zwrotu środków finansowych przelewem na wskazany rachunek bankowy. Pieniądze są

może być również zwrócony w gotówce w siedzibie Sprzedawcy na życzenie konsumenta.

 

6. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca zwraca konsumentowi koszty dostarczenia rzeczy w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostarczenia. Odbiór osobisty towaru w sklepie Sprzedawcy, który jest bezpłatny, nie jest uznawany za najtańszy sposób dostawy.

 

7. W przypadku odstąpienia od umowy konsument ponosi koszty związane ze zwrotem towaru do sprzedawcy.

 

8. Jeżeli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany zwykłym sposobem transportu pocztowego, konsument ponosi koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy. Sprzedawca ostrzega konsumenta, że koszty te mogą być wysokie i płatne już w momencie przekazania towaru przewoźnikowi. W szczególności altany ogrodowe, trampoliny i towary o wadze powyżej 30 kg lub mierzące więcej niż 200 cm długości nie mogą być zwracane zwykłą pocztą. Z szacunkowymi kosztami można zapoznać się na stronie www.dachser.cz.

 

9. Jeżeli konsument odstąpi od umowy kupna, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków

konsumentowi przed otrzymaniem przez niego towarów lub zanim konsument udowodni, że odesłał towary do sprzedawcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

 

10. Konsument zwraca towar przez dostawę do Landema Group, s.r.o., Magazyn ekspedycyjny, Volovka 33, 551 01 Velká Jesenice. Towar nie może być wysłany do sprzedawcy za pobraniem. Przesyłki wysyłane za pobraniem nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę. Zaleca się, aby konsument ubezpieczył towar.

 

11. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie może być wykonane, jeżeli umowa została zawarta w sklepie

sprzedawcy.

 

12. W przypadku odstąpienia od umowy konsument odpowiada wobec sprzedawcy tylko za zmniejszenie wartości towaru, które

jest spowodowana obsługą towaru w sposób inny niż konieczny do zapoznania się z charakterem, cechami i funkcjonalnością towaru. Jeżeli konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów, to w ciągu pięciu dni od odstąpienia od umowy zapłaci sprzedawcy odszkodowanie za zmniejszenie wartości towarów. Jeżeli konsument korzystał z towarów w sposób wykraczający poza konieczny do zapoznania się z charakterem, właściwościami i funkcjonalnością towarów, jest on zobowiązany zapłacić sprzedawcy w terminie pięciu dni od dnia odstąpienia od umowy, oprócz odszkodowania za utratę wartości, wzbogacenie uzyskane w wyniku korzystania z towarów. Te roszczenia sprzedawcy są potrącane z roszczeniami konsumenta wynikającymi z ust. 5.

 

13. Konsument nie może odstąpić od umowy w przypadkach wynikających z art. 1837 Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że w przypadku asortymentu sprzedawcy, konsument nie może odstąpić od umowy

 

(a) dostarczanie towarów wykonanych zgodnie z wymaganiami konsumenta lub dostosowanych do jego osobistych potrzeb,

 

(b) dostawy towarów łatwo psujących się lub niepsujących się lub towarów, które ze względu na swój charakter zostały nieodwracalnie pomieszane z innymi towarami po ich dostarczeniu,

 

(c) dostarczenie towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie nadaje się do zwrotu po naruszeniu przez konsumenta.

 

14. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru wynika z § 1829 ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeksu cywilnego i niniejszych warunków tylko dla konsumenta! Kupujący, który nie jest konsumentem nie ma takiego prawa (zwłaszcza jeśli kupuje na dowód osobisty).

 

X. Warunki i procedura korzystania z prawa odstąpienia od umowy przez kupującego

 

1) Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie, a w tych przypadkach warunki przewidziane prawem. W takim przypadku Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i wskazać, że odstępuje od umowy, podając przyczynę odstąpienia, numer zamówienia, datę zakupu oraz numer konta do zwrotu pieniędzy. Pieniądze można też zwrócić w gotówce w siedzibie firmy. Odstąpienie od umowy musi być wyraźne i musi być dostarczone na adres siedziby Sprzedawcy lub na adres e-mail Sprzedawcy, określony w art. I ust. 7 niniejszego Regulaminu. Koszty zwrotu towaru ponosi Kupujący. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu towaru za pobraniem do siedziby Sprzedawcy najpóźniej wraz z odstąpieniem od umowy. Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi zapłaconą cenę po zwrocie towaru w terminie 30 dni od odstąpienia od umowy na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego. Towar zwracany przez kupującego nie może być wysłany do sprzedawcy za pobraniem. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem. Zaleca się, aby Kupujący ubezpieczył towar. Jeżeli towary zostały

zużyte lub uszkodzone, kupujący musi zapewnić odpowiednią rekompensatę pieniężną.

 

2. Sprzedający może również dokonać potrącenia swoich wymagalnych wierzytelności z wierzytelnością Kupującego o zwrot Ceny Zakupu

 

XI. Bony upominkowe

 

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż bonów podarunkowych w nominałach 100, 200, 400 i 1000 PLN  Cena zakupu bonu upominkowego jest równa jego wartości nominalnej. Sprzedawca przesyła Kupującemu bon podarunkowy, zgodnie z wyborem Kupującego, w formie papierowej lub w formie elektronicznej w formacie PDF w wiadomości e-mail na podany przez Kupującego i opublikowany przez Sprzedawcę adres poczty elektronicznej.

 

2. Bon upominkowy może być wykorzystany tylko raz w celu zapłaty ceny towaru i kosztów dostawy w ciągu jednego

zamówienie (zakup) we wszystkich sklepach internetowych Sprzedawcy lub w sklepach stacjonarnych

sprzedawca w Pradze lub Jaromierzu. Wartość nominalna bonu upominkowego zostanie odliczona od ceny. Jeśli

wartość nominalna bonu upominkowego przekracza cenę zamówienia (sumę ceny towaru i kosztów dostawy), Sprzedawca nie zwraca pozostałej wartości bonu.

 

3. Okres ważności bonu podarunkowego jest podany na bonie podarunkowym i wynosi co najmniej jeden rok od daty dostarczenia lub wysłania bonu podarunkowego do nabywcy. Bon upominkowy NIE jest ważny po upływie oznaczonego terminu ważności.

Po upływie podanego okresu ważności, prawa do bonu upominkowego wygasają, a za niewykorzystany bon upominkowy nie przysługuje żadna rekompensata.

 

4. Bon podarunkowy może być wykorzystany do zapłaty przez każdego kupującego, który będzie w jego posiadaniu.

 

5. Kupujący wykorzystuje bon podarunkowy poprzez wprowadzenie unikalnego kodu, który jest oznaczony na bonie podarunkowym w momencie składania zamówienia,

 

6. Wartość nominalna bonu upominkowego nie może być podzielona na wiele zamówień i może być wykorzystana tylko na jedno zamówienie.

jeden bon podarunkowy.

 

7. Nabywca i każdy posiadacz bonu podarunkowego chroni kod bonu podarunkowego przed nieuprawnionym użyciem. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, kradzież lub niewłaściwe wykorzystanie Bonu Podarunkowego. W takich przypadkach nie ma możliwości zwrotu bonu upominkowego.

 

8. Za niewykorzystane bony upominkowe nie można żądać zwrotu pieniędzy ani rekompensaty.

 

9. Bonu podarunkowego nie można wymienić na kolejne bony podarunkowe o niższej wartości.

 

XII. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

 

1. Republika Czeska jest właściwa do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich między sprzedawcą a konsumentem.

Urząd Inspekcji Handlowej z siedzibą w Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy https://adr.coi.cz/cs , IS

DS: x7cab34.

 

2. Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich między sprzedawcą a konsumentem zamieszkałym w UE może być

internetowa platforma rozwiązywania sporów opracowana przez Komisję Europejską i dostępna w Internecie.

pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Ze Sprzedawcą można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem.

na stronie info@landema.cz

 

3) Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska, z siedzibą w Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, internet

adres: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr.

2006/2004 oraz dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich).

 

XIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

(1) Dane przekazane przez nabywcę w związku z zakupem podlegają ochronie na podstawie rozporządzenia europejskiego

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz

Ustawa nr 110/2019 Dz.U. o przetwarzaniu danych osobowych, z późniejszymi zmianami. Administratorem i podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Sprzedawca. Na stronie internetowej Sprzedawcy znajdują się aktualne dane identyfikacyjne Sprzedawcy jako operatora e-commerce oraz aktualna lista kontaktów do klientów Sprzedawcy.

Dane są zabezpieczone przed niewłaściwym wykorzystaniem przez osoby trzecie.

 

2. Podanie danych osobowych w zamówieniu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy kupna i jest

jest to wymóg umowny sprzedawcy. Celem przetwarzania danych osobowych kupującego jest realizacja umowy kupna-sprzedaży.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy kupna i bez podania danych umowa nie może być zawarta. Niepodanie danych uniemożliwiłoby prawidłowe wykonanie obowiązków prawnych i umownych sprzedawcy. Prawnym powodem przetwarzania danych osobowych jest to, że przetwarzanie danych osobowych Kupującego jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Kupujący jako osoba, której dane dotyczą.

 

3. Zgoda kupującego na przetwarzanie danych osobowych nie jest warunkiem zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

kontrakty.

 

4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe ręcznie i automatycznie za pomocą technologii komputerowej. Osobisty

dane będą ujawniane lub udostępniane upoważnionym pracownikom i członkom organów Sprzedawcy

w związku z wykonywaniem swoich zadań oraz osobom zajmującym się dostawą towarów lub dokonywaniem płatności na podstawie umowy sprzedaży w tych celach. Ponadto dane będą ujawniane osobom, które świadczą na rzecz Sprzedawcy usługi księgowe, oprogramowanie lub inne usługi związane z prowadzeniem sklepu internetowego Sprzedawcy na podstawie stosunku umownego w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usługi.

 

5. dane będą przechowywane i przetwarzane przez Sprzedawcę tak długo, jak będzie to niezbędne do wykonania zawartej umowy

lub istnieje inna podstawa prawna przetwarzania przewidziana przez prawo. Jeżeli kupujący wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez sprzedawcę przez okres zgodny z wyrażoną zgodą

zgody kupującego na ich przetwarzanie lub do czasu wycofania zgody.

 

6. Kupujący ma prawo żądać dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia,

ograniczyć przetwarzanie lub w inny sposób usunąć wadliwą sytuację oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania lub zażądać jego usunięcia.

Wyjaśnienie. Kupujący ma prawo do przenoszenia danych osobowych. Kupujący ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

7. W ramach programu Verified określamy Twoje zadowolenie z zakupu poprzez ankiety e-mailowe

klientów, w które zaangażowany jest nasz sklep internetowy. Wyślemy je Państwu przy każdym zakupie u nas, jeśli nie mogą Państwo odmówić ich otrzymania zgodnie z § 480/2004 Sb. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego.

Przetwarzamy dane osobowe w celu wysyłania ankiet w ramach programu Zweryfikowani Klienci w

na podstawie naszego uzasadnionego interesu, aby określić Twoje zadowolenie z zakupu u nas. Przy wysyłce

ankiety, oceniając Twoje opinie i analizując naszą pozycję na rynku, korzystamy z procesora, który

jest operatorem portalu Heureka.cz; możemy przekazywać informacje o zakupionych towarach i Państwa

adres e-mail. Twoje dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim na ich własne potrzeby przy wysyłaniu ankiet mailowych. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw wobec wysyłania ankiet mailowych w ramach programu Verified Customers.

sprzeciwu poprzez odmowę przyjęcia kolejnych kwestionariuszy za pomocą linku w mailu z kwestionariuszem. Jeśli wyrazisz sprzeciw, nie będziemy już wysyłać Ci kwestionariusza.

 

8. Nasza strona wykorzystuje technologie retargetingu od firmy Sklik, która jest obsługiwana przez

Seznam.cz, a.s. oraz technologia remarketingu Google Adwords obsługiwana przez Google. Ta strona

pozwala nam pokazać odwiedzającym, którzy już wyrazili zainteresowanie naszymi produktami (odwiedzili stronę internetową) nasze

reklamy w sieciach reklamowych Seznam.cz, a.s. i Google.

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google i Seznam, obsługują nasze reklamy na różnych

witryny, dostawcy zewnętrzni (w tym Google) używają plików cookie i pikseli do

wyświetlanie reklam na podstawie poprzednich wizyt użytkownika w sklepie internetowym www.aledyskont.pl , www.leifheitshop.sk, www.fiskars-shop. sk .

Google Ireland Limited (numer rejestracyjny: 368047), której siedziba znajduje się pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia;

Polityka prywatności tej firmy jest dostępna tutaj: https://policies.google.com/technologies/ads.

Seznam.cz, a.s., numer identyfikacyjny 26168685 z siedzibą w Radlická 3294/10, 150 00, Praga 5, vice

Użytkownik strony internetowej może obecnie odmówić przyjęcia reklamy targetowanej.

1. Lista pod adresem http://www.imedia.cz, czyli strona dostępna ze strony głównej Seznam.cz (link Pomoc,

Strona z reklamą ukierunkowaną).

2. W przeglądarce Google, na stronie ustawień Google Ads.

3) Inną możliwością jest skierowanie odwiedzających do rezygnacji z otrzymywania plików cookie od sprzedawców zewnętrznych.

na stronie Network Advertising Initiative

4. zrezygnować z otrzymywania plików cookie firmy DoubleClick na stronie rezygnacji z usług firmy DoubleClick

Inną opcją jest ustawienie w przeglądarce korzystania z plików cookies.

W przypadku wyrażenia przez kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych, sprzedawca prześle kupującemu tekst zgody w załączniku.

potwierdzenie zamówienia. Kupujący ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

 

XIV. Cookies

 

Zbieramy i analizujemy pewne informacje od osób odwiedzających naszą stronę internetową, aby pomóc nam

w celu poprawy i rozwoju usług, które tu oferujemy. Tożsamość użytkownika nie jest oparta na tych informacjach

możliwe do zidentyfikowania przy użyciu innych dostępnych nam informacji. Informacje mogą obejmować np.

Adres IP podłączonego komputera, rodzaj używanej przeglądarki i odwiedzane strony. Udostępnij

do zbierania tych informacji używamy plików cookie.

Plik cookie to mały plik, który strona internetowa przechowuje na dysku twardym użytkownika. Plik ten identyfikuje konkretne informacje z poprzednich wizyt na stronie.

 

Jak Landema Group, s.r.o. wykorzystuje pliki cookies?

Używamy plików cookie do rozpoznawania powtarzających się wizyt na naszej stronie internetowej, aby ułatwić

ruch w sieci. Plik cookie przechowuje preferowane przez użytkownika ustawienia lokalne i językowe.

Zbieramy informacje o plikach cookie na naszej stronie, aby lepiej śledzić liczbę

nowych i powtarzających się odwiedzających, a także umożliwiają wewnętrzną analizę odwiedzanych stron w celu lepszego

zrozumieć, jak z nich korzystać. Używamy tych informacji od czasu do czasu, aby poprawić nawigację na naszej stronie.

strony internetowej i świadczonych usług.

 

Czy mogę zablokować pliki cookie na waszej stronie?

Wiele przeglądarek domyślnie automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj można

odmówić lub selektywnie zaakceptować tylko niektóre pliki cookie za pomocą ustawień przeglądarki. Jeśli

nie chcesz, abyśmy używali ciasteczek w Twojej przeglądarce, możesz ustawić ciasteczka na

odmówić lub poinformować o próbie umieszczenia plików cookie na komputerze użytkownika przy każdej wizycie na stronie

lub możesz otworzyć i obejrzeć naszą stronę w anonimowym oknie. Jednakże, jeżeli

wyłączenie obsługi plików cookie, niektóre funkcje naszej strony mogą nie być dostępne.

dostępne lub mogą nie być wyświetlane prawidłowo.

 

Praga, 6 stycznia 2023 r.

 

Landema Group, s.r.o.

Porównanie produktów Zamknij

Produkt został dodany do listy porównawczej.

Polecane

Ważne linki

Utwórz konto i uzyskaj korzyści

  • Przyspieszony proces zakupu dzięki wstępnie wypełnionym danym rozliczeniowym i dostawczym
  • Śledzenie statusu i historii zamówień
  • Priorytetowy dostęp do ofert specjalnych i rabatów
  • członkostwo w systemie lojalnościowym Landema

Cookies

Nasza firma wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania Twojego ulubionego sklepu internetowego, dostosowania zawartości strony do Twoich potrzeb, w celach statystycznych i marketingowych. Klikając przycisk Akceptuję, wyrażasz zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie, a my tym samym zapewnimy Ci najlepsze poczucie z zakupów.

Twoje ustawienie plików cookie

Tutaj masz możliwość dostosowania plików cookies zgodnie z własnymi preferencjami, a później bardziej szczegółowo ustaw lub wyłącz w dowolnym momencie w stopce witryny.

Techniczne pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i wszystkich oferowanych przez nią funkcji.

Personalizujemy na podstawie towarów, które oglądasz. Dostosowujemy również wyświetlane treści do tego, co Cię interesuje.

Te pliki cookies pozwalają nam mierzyć wydajność naszej strony internetowej, a za pomocą uzyskanych danych możemy następnie poprawić przyjemność z zakupów dla naszych klientów.

Te pliki cookie są wykorzystywane przez sieci reklamowe i społecznościowe, w tym Google, do przesyłania danych osobowych i personalizowania reklam, aby były one interesujące dla użytkownika.