Zasady przetwarzania danych osobowych

Landema Group, s.r.o., zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, Insert 105596 (zwana dalej"Administratorem "), zgodnie z postanowieniami art. 12 i nast. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuje swoich klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych w przypadku korzystania z jego usług.

Dane osobowe

Następujące dane osobowe będą przetwarzane przez administratora:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres,
 • Imię, nazwisko, imię i nazwisko, numer telefonu,
 • e-mail,
 • w przypadku podmiotów gospodarczych - numer identyfikacyjny, numer NIP (zwane dalej"danymi osobowymi").

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z treści umowy zawartej pomiędzy Tobą jako kupującym a administratorem jako sprzedającym oraz wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających ze szczególnych przepisów prawa mogą być w uzasadnionych przypadkach przekazywane przez administratora organom ścigania. Administrator może również ujawnić podane przez Ciebie dane osobowe następującym podmiotom:

 • Przekazywanie danych związanych z zarządzaniem systemami informatycznymi:
  • wpj s.r.o., CZ28860608
  • Seyfor, a. s., Sokolovská 695/115b, 186 00 Praga 8, Republika Czeska, CZ01572377
  • Smartsupp.com, s.r.o., CZ03668681
  • Crisp IM SARL, numer rejestracyjny: 833085806
 • W zależności od wyboru metody płatności i wysyłki, przekazywanie danych związanych z przetwarzaniem zamówienia może odbywać się za pośrednictwem firm:
  • Poczta Czeska, s.p., CZ47114983
  • DHL Express (Czechy) s.r.o., CZ25683446
  • General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., CZ26087961 (w przypadku korzystania z transportu GLS)
  • PPL CZ s.r.o., CZ25194798
  • ThePay.cz, s.r.o., CZ28135261
  • DACHSER Czech Republic a.s., CZ27090833
  • General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. CZ 26087961
 • Transmisja danych związana z usługami marketingowymi:
  • Facebook Ireland Limited, IE9692928F
  • Google Ireland Limited, IE6388047V
  • Heureka Shopping s.r.o., CZ02387727
  • Seznam.cz, a.s., CZ26168685
  • UAB "MailerLite", LT100007448516

Podstawą prawną jest tutaj wypełnienie zobowiązań wynikających z umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą, a także uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej. Dane osobowe należące do szczególnych kategorii danych osobowych nie są przekazywane.

Obowiązek przekazania danych osobowych

Przekazanie danych osobowych administratorowi jest niezbędne w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z treści zawartej umowy.

Okres przetwarzania

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora przez okres niezbędny do realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy lub przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawartej umowy.

Instrukcje dla osoby, której dane dotyczą

Landema Group, s.r.o. informuje swoich klientów, że mają prawo do:

 1. uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy dotyczące ich dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, do uzyskania dostępu do takich danych osobowych oraz do następujących informacji: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, których dane dotyczą, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie można tego ustalić - o kryteriach ustalania tego okresu, o istnieniu prawa do żądania od Administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub ograniczenia ich przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. prawo do żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, mają prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.
 3. do usunięcia bez zbędnej zwłoki dotyczących ich danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, klient cofnął zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.
 4. do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych przez Administratora, jeżeli zaprzeczy ich prawidłowości na okres weryfikacji tego faktu przez Administratora, przetwarzanie jest niezgodne z prawem i żąda od Administratora ograniczenia przetwarzania zamiast ich usunięcia, dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania, ale są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Administratorowi, na ich żądanie, do przeniesienia ich danych osobowych do innego wskazanego przez nich Administratora.
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora.
 7. w przypadku wątpliwości, czy ich dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w rozumieniu powyższych przepisów prawa, do skontaktowania się zarówno z Administratorem, jak i Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

W Pradze w dniu 16.5.2023 r.

Porównanie produktów Zamknij

Produkt został dodany do listy porównawczej.

Polecane

Ważne linki

Utwórz konto i uzyskaj korzyści

 • Przyspieszony proces zakupu dzięki wstępnie wypełnionym danym rozliczeniowym i dostawczym
 • Śledzenie statusu i historii zamówień
 • Priorytetowy dostęp do ofert specjalnych i rabatów
 • członkostwo w systemie lojalnościowym Landema

Cookies

Nasza firma wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania Twojego ulubionego sklepu internetowego, dostosowania zawartości strony do Twoich potrzeb, w celach statystycznych i marketingowych. Klikając przycisk Akceptuję, wyrażasz zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie, a my tym samym zapewnimy Ci najlepsze poczucie z zakupów.

Twoje ustawienie plików cookie

Tutaj masz możliwość dostosowania plików cookies zgodnie z własnymi preferencjami, a później bardziej szczegółowo ustaw lub wyłącz w dowolnym momencie w stopce witryny.

Techniczne pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i wszystkich oferowanych przez nią funkcji.

Personalizujemy na podstawie towarów, które oglądasz. Dostosowujemy również wyświetlane treści do tego, co Cię interesuje.

Te pliki cookies pozwalają nam mierzyć wydajność naszej strony internetowej, a za pomocą uzyskanych danych możemy następnie poprawić przyjemność z zakupów dla naszych klientów.

Te pliki cookie są wykorzystywane przez sieci reklamowe i społecznościowe, w tym Google, do przesyłania danych osobowych i personalizowania reklam, aby były one interesujące dla użytkownika.